Денят Икономика

5 март – Световен ден на енергийната ефективност

На 5 март се отбелязва Световния ден на енергийната ефективност. Той води началото си от 2004 г. и цели популяризиране на идеята за енергийна ефективност като ефикасна мярка за опазването на околната среда.

Днес, в 21 век не е възможно да си представим живота без ток, течаща топла вода, телефони, компютри, автомобили, но трябва ли заради тези наши удобства да забравим за природата?

Цялата икономика днес зависи от енергията! Животът на планетата зависи от слънцето, водата, вятърът, които ни дават енергията!

„Ефективно“ – означава да използваме разумно енергията.

„Разумно“ означава да ограничим до минимум употребата на невъзобновяемите енергийни източници (въглища, нефт, газ), чиито запаси са твърде ограничени и чиято употреба замърсява околната среда.