Икономика

4916 безплатни винетки отпусна „Социално подпомагане”

4916 лица са получили безплатни винетки за 2018 година. За стикерите са кандидатствали 5108 души от общините Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Павликени, Свищов и Стражица.  13 от тях са получили отказ, съобщи юрисконсултът на „Социално подпомагане” Ивайло Деев. Право на тази помощ имат лица с 50 и над 50 на сто намалена трудоспособност, за един лек автомобил – тяхна собственост или съпружеска имуществена  общност. От подкрепата могат да се възползват и лица или семейства, които отглеждат деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст. Те трябва да са собственици на лек автомобил с обем на двигателя до 2000 кубика и мощност до 160 конски сили.

Приемът на документи за безплатни винетки продължава. Желаещите трябва да подадат заявление-декларация по образец в дирекциите „Социално подпомагане”. То може да се представи и чрез упълномощено лице въз основа на пълномощно с нотариално заверен подпис по постоянен адрес на правоимащото лице.