Социални дейности

48 кандидати от областта чакат възможност за осиновяване на дете

36 деца от регистъра на Регионална дирекция „Социално подпомагане” във Велико Търново са осиновени през миналата година. От тях 15 са били в чужбина. От началото на годината осиновяванията са 7 и то само у нас, сподели Анжела Досева – ръководител на институцията.Тя уточни, че общият брой на вписаните в регистъра на Дирекцията деца за пълно осиновяване са 94. Здравите малчугани, които могат да намерят семейства са 72. Най много са децата над 7-годишна възраст – 76. От о до 3 години те са 10, а от 3 до 7 години децата за осиновяване в регистъра на областта са 8, като 4 от тях са с увреждания.

1449 кандидат-осиновители от страната са в регистъра на Регионална дирекция „Социално подпомагане” във Велико Търново. Кандидат-осиновителите от областта са 48.