Денят

479 фазана ще попълнят запасите в ловните поле¬та край Велико Търново

Още 479 фазана ще попълнят запасите в ловните поле­та на сдружение „Ловно-рибарско дружество „Сокол 1884” във Велико Търново“. 90-дневните птици бяха докарани от фаза­ново стопанство край Русе. 179 от тях са предоставени по Националната програма за разселва­не на дивеч на НЛРС-СЛРБ. Останалите фазани сдружение­то осигури със собствени средства.

Както обикновено, птиците първо бяха настанени в ста­ционарните волиери на ЛРС-Велико Търново. Там пернатите ще се адаптират една седмица. После ще бъдат разселени в ловните полета на 26 дружини в полския и полупланинския райони на общината.

Това е третото разселване на фазани, което великотърнов­ското сдружение осъществи тази година. Първо през февруа­ри то снабди дружинките със 150 тримесечни фазана. После през лятото бяха добавени нови 380 птици.