Образование Община

451 ще са абитуриентите в община Велико Търново тази година

451 ученици ще завършат 12 клас в профилираните гимназии и средни училища на общинско финансиране за учебната 2020/2021 година в община Велико Търново.

Общият брой ученици в училищата на общинско финансиране за предстоящата учебна година в Община Велико Търново се очаква да бъде 7 230 и ще бъде уточнен с утвърждаване на Проекто – мрежа 2021/2022 година от Великотърновски общински съвет през месец юли 2021 година.

За учебната 2021/2022 година предложенията за държавен план –  прием в VIII клас по профили и професии в профилираните гимназии и средните училища в Община Велико Търново са, както следва:

ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново – 1 паралелка –  профил „Хуманитарни науки“;  0,5 паралелка –  професия „Изпълнител на термални процедури“; 0,5  паралелка – професия „Лаборант“ /в Актуализиран  Списък  на специалности от професии, по които е налице очакван недостиг на специалисти на пазара на труда, за учебната 2021/2022 год./

ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Велико Търново – 5 паралелки –  профил „Чужди езици“.

ПМГ „Васил Друмев“ гр. Велико Търново – 1 паралелка – профил „Математически“; 1 паралелка – профил „Софтуерни и хардуерни науки“; 1 паралелка – профил „Природни науки“; 1 паралелка – професия „Приложен програмист“; 1 паралелка – професия „Системен програмист“.

СУ „Емилиян Станев“ гр. Велико Търново – 0,5 паралелка – профил „Музика“; 0,5 паралелка – профил „Изобразително изкуство“; 1 паралелка –  профил „Софтуерни и хардуерни науки“; 1 паралелка – професия „Графичен дизайн“.

СУ „Вела Благоева“ гр. Велико Търново – 1  паралелка – профил „Обществени науки“.

СУ „Владимир Комаров“ гр. Велико Търново – 1  паралелка – професия  „Монтьор по автоматизация“ /в  Актуализиран Списък на специалности от професии, по които е налице очакван недостиг на специалисти на пазара на труда, за учебната 2021/2022 год./

Спортно училище „Георги Живков“ гр. Велико Търново всяка година осъществява прием в пети и шести клас. Утвърденият държавен план –  прием за учебната 2021-2022 година в пети и шести клас е с по една паралелка – 29 ученици, разпределени в 9 вида спорт.