Денят

44 възпитателни мерки наложи Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2022 г.

40 възпитателни дела е образувала през 2022 г. Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни във Велико Търново. Разгледаните дела са 37 по отношение на 42 малолетни и непълнолетни лица. От тях 35 са непълнолетни / 9 са момичета/, 7 са малолетните лица, от които едно е момиче.

Общия брой на наложените възпитателни мерки по отношение на малолетните и непълнолетните е 44.

През изминалата година най-често налаганите възпитателни мерки са предупреждение – на 31 деца, и доставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател – на 11 деца.

Всички възпитателни дела са разгледани според изискванията на Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, в присъствието на родител и тричленен състав на Местната комисия. Няма случаи в които да не е присъствал представител от Дирекцията за социално подпомагане.

Комисията осъществява много добро взаимодействие с Център за обществена подкрепа към Община В. Търново и Център за обществена подкрепа Велико Търново, Сдружение SOS Детски селища България.