Здравеопазване

438 проверки за спазване на противоепидемични мерки извърши РЗИ

438 проверки за спазване на противоепидемични мерки са извършили за седмица инспекторите от Регионалната здравна инспекция във Велико Търново. 20 от проверките са били съвместни с Областната дирекция на МВР и Дирекцията по безопасност на храните. Проверени са 153 детски заведения, училища, центрове за работа с деца и места за настаняване; 1 болнично заведение; 69 заведения за обществено хранене, 3 нощни заведения, 180  търговски обекта и 32 офиса за услуги на граждани. Издадени са общо 29 предписания, протоколи за предупреждение и разпореждания в проверените обекти.