Община

421 323 лева компенсации за лихвоточки получават жители на Велико Търново и общината

Компенсации в общ размер на 421 323 лева ще получат 66 притежатели на лихвоточки, живеещи във Велико Търново и населени места от общината. Средствата са осигурени от републиканския бюджет – по сметките на Националния компенсаторен жилищен фонд.

Паричните постъпления са отредени за компенсации на правоимащи, които имат натрупани лихвоточки в многогодишните си жилищно-спестовни си влогове. Необходимо условие е те да са закупили жилище или са започнали да строят дом.

По направените списъци на правоимащите Община Велико Търново изготви платежните нареждания за парични преводи към притежателите.