Икономика Община

407 000 лв. приход от сините зони планира за 2023 г. ОД „Паркинги и гаражи“ ЕООД

Очакваният приход от зоните за платено паркиране във Велико Търново за 2023 година е в размер на 407 000 лв., сочи бизнес програмата на ръководството на Общинско дружество „Паркинги и гаражи“ ЕООД. Дружеството управлява и стопанисва денонощно-охраняемия паркинг на ул. „Краков”, който разполага с 82 покрити и 90 непокрити паркоместа . Същите се ползват от леки автомобили.

Общинската фирма планира освежаване на хоризонталната маркировка и номерацията на клетките, и ежедневно, както и досега ще се следи за хигиенизирането на паркоместата. Очакваният приход от този паркинг е в размер 114 000 лв.

Подземният гараж на ул. „Поп Харитон” разполага с 21 паркоместа, разположени на 2 нива. И тук дружеството планира освежаване на  хоризонталната маркировка и номерацията на клетките. Очакваният приход от обекта е в размер 10 000 лв.

Денонощно охраняемият паркинг на ул. „Крайбрежна” разполага с 8 паркоместа за автобуси и 47 паркоместа за леки автомобили. Очакваният приход за 2023 година от тук е в размер на 108 000 лв. Също толкова очаква в хазната си дружеството от специализирания паркинг за принудително преместени неправилно паркирали автомобили на ул.”Христо Ботев”, който  разполага с 24 места.

Съгласно искане на хотели и банки са предоставени места извън зоните за платено паркиране за денонощни паркинги за ползване от гости на хотелите и клиенти на банки. Тази тенденция ще продължи и през 2023 година, като очакваният приход е в размер 56 000 лв.

Дейността на Общинско дружество „Паркинги и гаражи“ по преместване на неправилно паркирани пътни превозни средства се осъществява от два екипа, които работят по график. Дружеството разполага с два специализирани автомобила за преместване на коли. Очакваният приход от дейността по принудително задържане на автомобили е в размер на 117 000 лв.

Очакваният приход пък от работата по поддръжка на маркировката е в размер на 275 000 лв.