Община

40 камери ще следят за реда във Велико Търново

Близо 40 камери ще следят за реда и сигурността във Велико Търново. Старата столица вече разполага със съвременна система за видеонаблюдение, а първите 20 снимачни устройства вече работят. Те са с много добра оптика, която позволява детайлно заснемане както нощем, така и при лоши метеорологични условия.

Камерите са разположени на възлови места в Старата столица. Видеонаблюдението обхваща входовете и изходите на града, петнадесет от кръстовищата, както в централната част, така и в кварталите, новите спортни обекти за обществено ползване и др.

За гарантиране на сигурността и реда, над 150 камери работят и в 36-е населени места от общината. Те са монтирани в централните части, по входовете и изходите на селищата.

Сигналът от всички устройства – както във Велико Търново, така и в населените места, постъпва в реално време в два контролни центъра. Единият се намира в сградата на общината, а другият – в районното полицейско управление.