Здравеопазване

4 случая на ротавирус, 2 вирусни менингита и 3 случая на ламблиоза в областта през септември

През м. септември 2018 г. във Великотърновска област са регистрирани 88 случая на остри заразни заболявания, спрямо 98 случая на остри заразни заболявания през август, сочат данните на Регионалната здравна инспекция. Най–висок е относителният дял на гастроентероколитите.          Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. септември са 26  срещу 33 за предходния месец.

През отчетния период са регистрирани 4 случая на ротавирус, 2 вирусни менингита и 3 случая на ламблиоза в областта.

Чревните инфекции са 56, като при тях най-уязвими са били бебетата и децата до 4 – годишна възраст, както и хората на възраст между 60 64 години.

През месец септември 2018 г. най-висока е заболеваемостта в общините Г. Оряховица, Лясковец и Стражица.

Лаборатория “Паразитология” при РЗИ – Велико Търново е извършила през септември 927 броя изследвания на граждани, организирани детски колективи и домове за социални услуги.

Лаборатория “Микробиология” е направила 1108 броя изследвания на граждани и изследвания на 80 бр. проби води за холерни вибриони.

В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. септември са преминали 28 лица. От тях: 19 мъже и 9 жени, на възраст от 19 до 66 г.

Осъществен е мониторинг на 1 комарeн биотоп на територията на област Велико Търново, чрез видово определяне на комарни ларви.