Полиция

4 пожара с 6 жертви от началото на 2018 г. в областта

Само от началото на 2018 г. във Великотърновска област са възникнали 4 пожара в жилищни сгради, при които са загинали 6 души, съобщават от Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението” в Старата столица. Пет от жертвите са на възраст между 54 и 84 години, и едно дете на 5-годишна възраст. Най-честата причина за възникване на пожари през отоплителния сезон в бита е неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди. Другите често срещани причини са небрежност при боравене с открит огън, техническа неизправност и късо съединение. Остарялото строителство, нестандартни електрически мрежи и инсталации, неизправните отоплителни и нагревателни уреди, създават предпоставки за възникване на запалвания и пожари.

Продължава да бъде тревожен фактът, че голям брой от загиналите са хора над 60 – годишна възраст – от началото на 2018 г. четирима, през изминалия отоплителен сезон трима граждани. Хората в тази възраст, особено самотноживущите и трудноподвижните в малките населени места, са сред най-рисковите групи при пожар в бита. Влошаването на физическите възможности на тази група хора, липсата на постоянна грижа за тях от близки или социални работници, както и подценяването на правилата за безопасно ползване на уредите и съоръженията, увеличават предпоставките за възникване на пожари в техните домове. Те трябва да бъдат особено внимателни за спазване на необходимите мерки, за да не ги допускат. Много внимателни трябва да бъдат и хората, които полагат грижи за тях.

Препоръчва се използването на отоплителните и нагревателните уреди да става при стриктно спазване на правилата за пожарна безопасност, както и да се отчитат специфичните им характеристики.

Отоплителните уреди и електрическите инсталации трябва да се поддържат в техническа изправност. Недопустимо е използването на нестандартни и саморъчно направени отоплителни уреди.

Да не се поставят горими материали и предмети върху отоплителните уреди.

Задължително е на разстояние от един метър около тях да не се поставят и съхраняват горими материали, а уредите да бъдат поставени на негорима подложка.

Никога да не се оставят включени отоплителни и нагревателни уреди без наблюдение.

При включени електро и друг вид отоплителни уреди никога да не се оставят децата без наблюдение!

Всички отоплителни уреди да бъдат укрепени добре, поради опасността от обръщане.

Последното е особено важно за безопасността на трудноподвижните, възрастни или болни хора! Те са най-рисковата социална група при пожар!

Голяма част от пожарите в бита възникват в комините при използване на твърдо гориво за отопление. Гражданите трябва не по-рядко от веднъж в годината и задължително преди настъпването на отоплителния сезон да почистват от налепи и сажди коминните тела.