Денят

4 ноември назад във времето

Иларион Макариополски освещава през 1874 г. свищовската църква „Св. св. Кирил и Методий“.

През 1857 година от Нови Сад във Влашко е експулсиран Георги Раковски – един от идеолозите на българското националноосвободително движение. Дунавските княжества Влашко и Молдова често пъти са мястото, откъдето революционерите създават стратегиите и тактиките за българското Освобождение. Във Влашко Раковски живее в Галац и Яш, а от 1858 г. се установява в Одеса. Там се занимава със събирателска и научна дейност – събира народни песни, пише исторически и етнографски съчинения.

През 1912 г. в хода на Балканската война (1912 – 1913 г.) сръбската армия овладява Битоля.

В Ню Йорк е основано през 1906 г. Българо-македонско дружество „Пришелец“. Други български общества в Ню Йорк са Българо-американското взаимнопомагателно общество, основано през 1906 г. След Втората световна война в Ню Йорк са създадени също така Българският национален комитет (1946 г.) и Българският национален фронт (1947 – 1968 г.).

В България през 1913 г. е открит Върховният административен съд с едно отделение, а в началото на 1914 г. е създадено и второ отделение.

През 1922 г. британският археолог Хауърд Картър открива в Долината на царете край Тива гробницата на египетския фараон Тутанкамон. Тя е единственото неразграбено погребение на египетски фараон, съдържащо ценни паметници на древноегипетската култура.

На 4 ноември са родени: През 1883 г. Сирак Скитник (псевдоним на Панайот Тодоров Христов) – български художник, писател, критик, от 1935 г. началник на радиоразпръскването в България и главен уредник на Българското радио.

 

На 4 ноември умират: германския композитор, диригент, пианист и органист – Якоб Лудвиг Феликс Менделсон-Бартолди; народният лечител Петър Димков.