Икономика Поминък

4 нови услуги предлага Изпълнителна агенция по лозата и виното

Нови 4 услуги на Изпълнителна агенция по лозата и виното са публикувани на Портала за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ. Те са достъпни в секция „Доставчици на услуги“ – „Изпълнителни агенции“. За да заявите електронно услугата, е необходимо да имате Квалифициран електронен подпис (КЕП) и профил в Системата „Електронно връчване“ на ДАЕУ. Новите услуги са:

2530 Заверка на сертификат за произход на грозде, предназначено за производство на вина със ЗНП/ЗГУ, сортови вина без ЗНП/ЗГУ, вина без ЗНП/ЗГУ и за произход на вина със ЗНП/ЗГУ

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/izpalnitelni%20agentsii/uslugi-168/2530

 

2533 Удължаване на срока за валидност за удостоверение за участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/izpalnitelni%20agentsii/uslugi-168/2533

 

2549 Издаване на разрешение за засаждане на лозя от преобразувани права на презасаждане

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/izpalnitelni%20agentsii/uslugi-168/2549

 

2551 Издаване на разрешение за право на отложено изкореняване на винени лозя

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/izpalnitelni%20agentsii/uslugi-168/2551