Община Общински съвет

4 млн. лв. краткосрочен дълг ще поеме община Велико Търново

4 млн. лв. краткосрочен дълг ще поеме община Велико Търново. Съгласието си за него даде на последното си заседание Великотърновският общински съвет. Средствата ще са от револвиращ банков кредит и с тях авансово ще се финансират капиталови разходи и плащания по проекти, реализирани със средства от Европейския съюз и други донорски институции.

Максималният лихвен процент за периода на кредите е до 2,5%, като Общината няма да плаща такси и комисионни при обслужването на дълга.