Образование

4-ма учители от Езиковата гимназия преминаха обучение за Холокоста и социалната справедливост

Мариела Николова, Марина Мандичева, Богдана Пашева-Куманова от ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ и Катерина Данаилова от СУ „Вела Благоева“ участваха в традиционния годишен семинар „Поуки от миналото – действия за бъдещето“, фокусиран върху темите за Холокоста и социалната справедливост. Проектът е разработен от Института Олга Ленгиел в партньорство с Американския университет в Благоевград, организацията на евреите в България „Шалом“, Централния израилтянски духовен съвет и Центъра за междуетнически диалог и толерантност Амалипе. Съвместната инициатива цели повишаване качеството на образованието и представяне на широки възможности за интегриране на национални и международни подходи при преподаването на тези теми. Разбирането на съвременната приложимост на тази част от съвременната история е друга важна цел.

Лекции изнесоха Раду Йоанид, директор на отдел в Мемориалния музей на Холокоста във Вашингтон, историкът проф. Диего Лучи, писателят, историк и политик, роден в България проф. Михаел Бар-Зоар. В програмата на 5-дневното обучение миналата седмица бяха включени посещение на Софийската синагога и запознаване с живота и културата на еврейската общност в България. Обучител на великотърновските учители беше колегата им от Езиковата гимназия Драгомир Дачев. През 2015 г. той е бил на семинара, а след това преминава последващи обучения в Ню Йорк, САЩ и Тимишоара, Румъния. От 2016 – та заедно с колегата си Соня Крънчева от Разлог помага за провеждането на семинара за Холокоста и социалната справедливост.