Община

38 улици обновява най-мащабният проект по „Региони в растеж”

По своите размери и финансиране, проектът „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на Велико Търново” е сред най-мащабните по Оперативна програма „Региони в растеж” в общината. Това отчете пред журналисти директорът на Дирекция „Строителство и устройство на територията” инж. Динко Кечев, който е и ръководител на проекта. С над 11 млн. лв. европейско и държавно финансиране, във Велико Търново ще бъдат ремонтирани близо 40 улици в старата градска част и в кв. „Чолаковци”. Близо 2 млн. лв. струва рехабилитацията на всяка от шесте зони по проекта.

Те обхващат инфраструктурата на кварталите „Варуша” и „Чолаковци”, старата и централна градски части, крайбрежни улици и площада пред бившия Конак. За много от улиците това ще бъде първия ремонт от самото им построяване, отчете инж. Кечев. Регионалното министерство вече е подсигурило над 1,6 млн. лв. за подмяна на ВиК съоръженията. Има и уверение, че за целта от държавния бюджет ще бъдат предоставени още близо 4 млн. лв. Веднага след ремонта на водопровода, старите калдъръми ще бъдат пренаредени, но не се предвижда драстична промяна на старинния облик на града, уточниха от местната администрация. Освен рехабилитация на пътните настилки и подмяна на осветлението с енергоспестяващо, предвидено е залесяването с такива растителни видове, чиито корени да не компрометират ремонтираните участъци, допълни ръководителят на проекта.

В района на кв. Варуша фирма „Скорпион инвестстрой” ЕООД е отговорна за ремонта на улиците „Капитан Дядо Никола”, „Драгоман”, „Медникарска”, „Кирил и Методий”, „Поборническа”, „Петко Славейков”, „Георги Мамарчев”, „Поп Матей Преображенски”. Стойността на договора е 2 307 626,93 лв. с ДДС.

В старата градска част е сключен договор с Консорциум „Геоплан инфраструктура” ДЗЗД. Той  обхваща улиците „Генерал Гурко”, „Колю Фичето”, „Десети февруари”, „Пролет”, „Митрополит Панарет Рашев”, „Александър Добринов”, „Ефрем Попхристов”, „Албърт Лонг”, „Максим Райкович”, „Тунел”, „Шейново”, „Силвестър Пенов”. Общата му стойност и 1 677 308, 41 лв. с ДДС.

В централната градска част, следващата позиция, по която е сключен договор с Обединение „Мистрал Енел” ДЗЗД включва улиците „Независимост”, „Стефан Стамболов”, „Велчо Джамджията”, „Иван Вазов”, „Читалищна”, „Михаил Кефалов”, „Георги Сава Раковски”, пл. „Самоводски пазар” и изгледните площадки по ул. „Стефан Стамболов”. Общата стойност за този район е 1 877 239,66 лв. с ДДС.

В крайбрежната зона на града ще работи „ВТ Инженеринг” ЕООД . Тя обхваща улиците „Крайбрежна” , „Йордан Инджето”, „Христо Иванов – воеводата”, „Петър Богданов”, „Киро Тулешков”, „Осма дружина” и „Цани Гинчев”. Реновирането там е на стойност 1 764 269,54 лв. с ДДС.

В кв. „Чолаковци” градската среда ще подобрява „Политрейд кънстръкшън”. Улици, тротоари в квартала, връзката му с кв. „Бузлуджа” и монтиране на енергоспестяващо осветление – това предстои да се случи там. За целта са предвидени 1 893 077,92 лв. с ДДС.

Последният компонент на проекта е ремонт на площада пред бившия конак. „Пътни строежи Велико Търново” АД. Освен рехабилитацията на настилките площад „Съединение”, там също ще бъде въведено енергоспестяващо осветление, паркоустройство, ВиК, нови указателни и информационни табели и градско обзавеждане. Предвидена е реконструкция на обществения паркинг на ул. „Крайбрежна”, пешеходни стъпала и ремонт на обществената тоалетна на ул. „Георги Сава Раковски”. Предвидената стойност е 588 025, 68 лв. с ДДС.

Подписани са и договори за упражняване на строителен надзор по проекта с „Път инженеринг” АД и за независим финансов одит с „Финанс одит консулт 2002” ООД. Авторски надзор ще извършват ЕТ „Елка Николова”, Архитектурно студио „Матис” ООД и „Никифоров студио” ЕООД.

Самото строителство трябва да приключи към края на настоящата година и да бъде отчетено до 17 юни 2019. Ремонтите вече стартираха на няколко места в града, те ще продължат по-активно след поставянето на нови ВиК съоръжения и с подобряването на метеорологичните условия през зимата.