Денят

38 санирани сгради в областта са въведени в експлоатация

38 сгради в област Велико Търново са обновени и въведени в експлоатация по Националната програма за енергийна ефективност към 30 ноември т.г., съобщават от МРРБ. Най-много са блоковете в община Велико Търново – 13, като са сключени договори със 17 сгради. В Горна Оряховица дейностите са приключили в 13 блока, в Павликени – в един, в Свищов – в 9, а в Стражица – в 3.

1544 многофамилни жилищни сгради в страната са обновени по Националната програма за енергийна ефективност. По други 220 от общо 2022 сгради със сключени договори за целево финансиране с Българската банка за развитие се изпълняват строително-монтажни работи. Още 224 са на етап обследване.

Към 30 ноември 2018 г. най-много са завършените сгради в община Бургас – 197.