Здравеопазване

360 проверки извърши РЗИ за седмица, направени са 18 предупреждения

360 проверки са за спазването на противоепидемични мерки са извършили през изминалата седмица инспектори от РЗИ – Велико Търново, съвместно с  Областната дирекция на МВР и Областната дирекция по безопасност на храните. 66 от проверките са били в детски заведения, училища, аптеки и др. обекти с обществено предназначение. В лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ са направени 55 проверки; а 51 са били в заведения за обществено хранене. Проверени са и 5 нощни заведения, както и 172 търговски обекти. Издадени са общо 18 предписания и протоколи за предупреждение в проверените обекти.