Социални дейности

36 асистенти в община Велико Търново ще оказват „лична помощ” на лица с увреждания

33 пълнолетни лица и 3 деца с увреждания в община Велико Търново ще получават лична помощ. Към настоящия момент са сключени 36 споразумения между асистент, ползвател и доставчик на лична помощ и 36 трудови договора с асистенти, които, считано от 1 септември, ще предоставят лична помощ по Закона за личната помощ, съобщи Росица Димитрова, директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване”. Децата с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност, които получават 930 лева месечна помощ-  декларират, че ще превеждат за ползваната  услуга до 380 лева, поясни Димитрова. Тя уточни, че един асистент може да оказва до 168 часа месечно лична помощ, при заплащане от 3,37 лева на час.

Личен асистент може да бъде всяко лице, което не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие по отношение на ползвател на лична помощ.

По данни на РД „Социално подпомагане“ потенциалните пълнолетни потребители на услугата по механизма лична помощ в общината са 600 души, а децата – 113.