Полиция

350 деца се водят на отчет в Детска педагогическа стая във Велико Търново

Намалява броят на малолетните и непълнолетните лица, жертви на престъпления в област Велико Търново. Намаляват и престъпленията, извършени от невръстни. Това каза инспектор Ивелин  Иванов от Детска педагогическа стая. Извършените престъпления от началото на 2016-а към месец септември са 185, а за същия период на тази година 148. Жертвите на престъпления от 51 м.г., сега  – 46, а на отчет се водят 350 деца, с 40 по-малко спрямо предходния период. „Това е положителна индикация за добрата превантивна дейност, която води Областната дирекция на МВР съвместно с институциите, ангажирани с работа с деца”, коментира инспекторът.

Ивелин Иванов съобщи, че на 15 септември за първи път брошури със съвети за безопасно движение по улицата, с информация за инспектора от Детска педагогическа стая, „Опасно непознат” ще бъдат раздадени на всички първокласници. От националната кампания „Не продавай алкохол на непълнолетни” в региона ще бъдат разпространени 20 комплекта в търговски обекти, вблизост до учебни заведения и детски градини. Основният акцент ще бъде поставен в програмата „Полиция в училищата”, тъй като област Велико Търново ще се кандидатира за европейската награда по превенция, която тази година е свързана с киберпрестъпленията.

Инспектор Иванов допълни, че ще продължи дейността на осемте детски полицейски управления в областта, а в механизма за обхващане и задържане на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование са обособени 64 района на териториален принцип.