Образование

35 момичета от ромски произход могат да се включат в петия национален лагер

Младежка фондация “Арете” набира участнички за пети национален лагер за момичета от ромски произход. Програмата е насочена към образователни възможности за момичетата, ромската жена/ромското момиче – ценности и култура в ромскатаобщност, предразсъдъци и стереотипи и начини за преодоляването им; ранни бракове; как да бъдат успешни и темата за кариерно ориентиране. В програмата за петия национален лагер за момичета от ромски произход е включено и посещение в университет.

Лагерът ще се проведе от 14 до16 април в София и ще даде възможност на 35 момичета от цялата страна да развият своя потенциал и жизненоважни социални умения в безопасна и ангажирана среда с подкрепата на ролеви модели и обучители. За включване в лагера могат да кандидатстват момичета от ромски произход на възраст от 16 до 21 години.