Общински съвет

33-ма кандидати за съдебни заседатели са допуснати за изслушване

Тридесет и трима кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Велико Търново са допуснати за изслушване. Препитването ще се състои на 17 август по график в голямата зала на Общината. Сред кандидатите има ръководители на институции, учители, психолог, университетски преподаватели, библиотекар.

Списъкът е публикуван на официалната страница на местния парламент.

Той е одобрен с решение на Постоянната комисия по нормативно-правна уредба и обществен ред.