Социални дейности

320 000 социално уязвими семейства с деца ще могат да получат помощ по нова мярка

320 000 социално уязвими семейства с деца ще могат да кандидатстват за подпомагане по новата мярка, отворена от управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“.
Домакинствата, които получават месечни помощи по Закона за семейните помощи за деца, ще могат да получат и еднократна добавка от 148 лева, която трябва да компенсира поскъпването на тока и парното. До 15 юни Агенцията за социално подпомагане трябва да представи проект, за да изплати общо 47 милиона и 500 хиляди лева, които са предвидени за целта.
Еднократната помощ трябва да бъде изплатена най-късно до 30-ти ноември.