Денят Любопитно

32 защитени птици в безпомощно състояние от региона са спасени през 2021 г., последната е забулена сова

Eксперти на РИОСВ – Велико Търново предадоха за лечение и последващи грижи в спасителния център поредния защитен вид птица в безпомощно състояние. Касае се за млад екземпляр от вида Забулена сова (Tyto alba),  която е намерена от жител на с. Горна Липница, община Павликени. Птицата няма видими рани, но при опит да бъде приближена, не прави опити за полет. По преценка на експертите, птицата е транспортирана в Стара Загора.

През тази година 32 птици в безпомощно състояние за предадени на грижите на специалистите от спасителния център. Най-много са случаите на млади екземпляри и ранени птици от вида Бял щъркел (13) и Бързолет (3). Спасени са птици от видовете Малък ястреб, Обикновена кукумявка, Горска улулица, Обикновен мишелов, Горска ушата сова, Чухал, Черношипа ветрушка и др. Малък воден бик и Черен щъркел са от по-рядко срещаните видове птици, за които е сигнализирана нуждата от лечение и грижи. Освен това, в центъра са изпратени млад екземпляр таралеж и сухоземна костенурка.

Посочените видове за поставени под защита чрез Закона за биологичното разнообразие. Те са спасени от РИОСВ след сигнали на граждани на „зеления телефон“ на инспекцията. Сигнали са подавани от жители на почти всички общини на Великотърновска и Габровска области, като сезонен характер се наблюдава при белия щъркел – края на пролетта и лятото.