Община

317 000 лв. приход от платено паркиране очаква през 2021 г. дружество „Паркинги и гаражи“

Очакваният приход от зоните за платено паркиране в град Велико Търново за 2021 година е в размер на 317 000 лв. това сочи бизнес – планът на общинското дружество „Организация на движението, паркинги и гаражи“.

През  2021 г. се  предвижда  откриване на нова зона за платено паркиране на  ул. „Цанко  Церковски” с 11 паркоместа, с което общият брой обслужвани паркоместа в града ще стане 626 .

60 000 лв. е очакваният годишен приход от денонощно охраняемия  паркинг на ул. „Краков”. Той разполага с 82 бр. покрити и 90 бр. непокрити паркоместа.

Подземният гараж на ул. „Поп Харитон” разполага с 21 бр. паркоместа,  разположени на 2 нива. Очакваният приход от там е е в размер 5 000  лв.

Денонощно охраняемият паркинг на ул. „Крайбрежна” разполага с 8 бр. паркоместа за автобуси и 47 бр. паркоместа за леки автомобили.

Очакваният приход за 2021 година е в размер на 48 000 лв.

54 000 лв. е планираният приход от специализирания паркинг за принудително преместени неправилно паркирали автомобили на ул. „Христо Ботев”, който  разполага с 24 места.

Съгласно  искане  на  хотели  и  банки  са  предоставени  места  извън зоните за платено паркиране за ползване от гости на хотелите и клиенти на банки. Очакваният приход от тези места е в размер 33 хил. лв.

Дейността  по  преместване  на  неправилно  паркирани  ППС  се осъществява от два екипа, които работят по график с два специализирани  автомобила. Очакваният приход от дейността по преместване на  неправилно паркираните ППС е в размер на 102 000 лв., а от   принудителното  задържане на ППС чрез скоби се планира постъпление в размер на 97 000 лв.

Очакваният приход от работата на звеното по безопасност и организация на движението е в размер на 180 000 лв.

Очакваният  разход  във  връзка  с  дейността  на  дружеството   е  в размер на  882 000 лв., като се  предвижда 2021 г. са приключи с положителен финансов резултат от 20 000 лв.