Денят

31 май назад във времето

През 1876 г. по време на Априлското въстание четата на Христо Ботев изчаква в района на връх Веслец подкрепление от околните села; след като се разбира, че въстанието в Трети революционен окръг е осуетено, четата се насочва към Врачанската планина.

През 1894 г. приключва мандата на Стефан Стамболов като министър-председател на България. За премиер е избран Константин Стоилов.

През 1902 г. в Санкт Петербург е подписана тайна българо-руска военна концепция.

През 1969 г. се създава Национален комитет за европейска
сигурност и сътрудничество.

През 1996 г. България отправя молба за членство в Централноевропейското споразумение за зона за свободна търговия (ЦЕФТА).

През 1996 г. България, заедно с Албания, Беларус и Украйна, е приета за член на Централноевропейската инициатива (ЦЕИ).

През 2001 г. за химн на Българската армия официално е обявен маршът „Велик е нашият войник“.

През 2004 г. грешка по време на рутинно софтуерно обновяване в Канадската кралска банка става причина за тридневно объркване на 10 милиона салда.