Социални дейности

3 628 пенсионери в община Велико Търново ще получат по 120 лв. еднократна помощ

В община Велико Търново, този месец 3628 пенсионери  ще получат  еднократно годишна финансова подкрепа за хранителни продукти в размер на 120 лв. Право на този вид социална помощ имат пенсионерите, чиято пенсия или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях е от 300.01 лв. до 369 лв. включително. Тук няма да  се вземат предвид получаваните 50 лв. добавки.

Не е необходимо да се подава заявление за тази помощ, уточняват от Дирекция „Социално подпомагане“ в старата столица.  Помощта ще бъде изплатена по начина, по който се получава пенсията, в периода от 19 април до 26 април 2021 г.