Денят

3 юни – Международен ден за безопасно преминаване на железопътните прелези

На 3 юни за десети път се отбелязва Международния ден за безопасно преминаване на железопътните прелези, информираха от пресцентъра на Национална компания „Железопътна инфраструктура“/НКЖИ/.
Компанията ежегодно провежда дейности, инициативи и събития, свързани с този ден от самото му начало през 2009 г. – раздаване на брошури на натоварени прелези, предоставяне на медиите на видеоклипове с конкретни нарушения, организиране на конкурс за детска рисунка по темата, открити уроци по безопасност в училища, създаване на фейсбук страница „Видиш ли релси, мисли за влак“.

В края на 2015 г. и началото на 2016 г. НКЖИ разработи информационни брошури с цел повишаване на безопасността на децата в райони на жп инфраструктурата, както и превенция на превърналото се в мода сред тийнейджърите явление „селфи на опасни места“. Брошурите са част от кампанията „ЖП релсите не са място за игра и снимки”, която се осъществява под егидата на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), съвместно с Омбудсмана на Република България, Министерството на вътрешните работи и други институции, имащи отношение към случаите на поразени от волтова дъга деца, вследствие неправомерно пребиваване в жп участъци.
От миналата година брошурите се разпространяват по училищата, а в края на месец май и на по-големите гари в страната във връзка с началото на лятната ваканция на учениците.
Независимо от всички реализирани през годините инициативи, резултатите от тях, свързани с безопасността по железопътната инфраструктура, като цяло са незадоволителни.

Освен проблемите с неправилно пресичане на железопътните прелези, селфита и опасно поведение в районите на железопътната инфраструктура, се откроява и сериозен проблем с неспазване на правилата за преминаване на железопътните линии по новоизградените трасета – не се използват изградените съоръжения (подлези, надлези, асансьори), пробиват се „врати“ в шумоизолиращите стени, за да се преминава „напряко“ през линиите. Предвид високите скорости в тези участъци това поведение представлява изключителна опасност.