Денят Здравеопазване

26 юни-Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици

26 юни е Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици. На този ден всички хора по света могат да изразят своята съпричастност и активна позиция в битката с разпространението на наркоманията. Датата е приета на Общото събрание на ООН през 1987 г. и изразява решителността на всички страни-членки да засилят действията и сътрудничеството си за постигане на свят без наркотици.

Редовната употреба на наркотици води до трайни последици за здравето. Сред тях са рискът от увреждане на жизненоважни органи и системи, свръхдоза или инцидент, заразяване и развитие на инфекции и силна физическа зависимост.

Още по-тежки могат да бъдат пораженията върху психиката. Най-общо казано, чрез промяната на мозъчните функции след приемане на психоактивно вещество човекът очаква онези въздействия, които се усещат като удоволствено преживяване и преживяване на „възнаграждение”. Това е и основната причина поради която толкова много хора продължават употребата на психоактивни вещества.

По данни на Националния фокусен център за наркотици и наркомании:
Канабисът (марихуана, хашиш) е най-често употребяваният незаконен наркотик в България. През последните години разпространението на употребата на канабис в България остава относително стабилно. Наблюдава се тенденция на увеличаване на броя и дела на жените, които пушат марихуана, както и сред по-младото население – 27 % от учениците са употребили поне веднъж в живота си канабис, като за 16 години делът на учениците с опит в употребата на канабис се е увеличил с 13 процентни пункта.

Опиоидите и по-точно хероинът, са веществата, с които най-вече се свързва високорисковата употреба на наркотици в страната. Широкото разпространение на употребата на хероин и други опиоиди в България остава сравнително стабилна с лека тенденция за намаление през последните години. Хероинът продължава да бъде най-често употребяваният опиоид, въпреки че се наблюдава тенденция за увеличаване на разпространението на употребата на метадон (не за лечение) и други синтетични опиоиди.
Амфетамините и други стимуланти са веществата, при които се наблюдава най-сериозно увеличение на употребата, особено сред по-младото население. Метамфетамините все още не са широко разпространени, но постепенно нараства ролята им на пазара на наркотици. 5-6% са употребяващите използват екстази, амфетамини, метамфетамини, кокаин. В Европа делът на тези, които са употребявали най-малко веднъж в живота си някакъв незаконен наркотик, различен от канабис, е 1-2%.