Денят

26 май е Световен ден на множествената склероза

Множествената склероза (МС) е хронично инвалидизиращо заболяване, което засяга около 2 млн. души по целия свят. В България болните са над 4500. Диагностицираните са предимно между 20- и 40-годишни. Болестта може да засегне качеството на живот на даден индивид и е свързана с високи разходи за пациентите, техните семейства и обществото като цяло.

Резултати от международно проучване и доклад за въздействието на МС върху световната икономика показва, че в рамките на една средна продължителност на живота крайната цена на болестта за засегнатия, както и за обществото като цяло е 1,2 млн. долара.