Поминък

2542 лв. месечно са нужни за издръжката на четиричленно семейство у нас

Издръжката на живота на четиричленно домакинство – от двама възрастни и две деца, достигна до 2542 лв. месечно. Това са изчислили от Института за социални и синдикални изследвания (ИССИ) на КНСБ.
Това означава, че за един човек от четиричленно домакинство необходимите средства за живот средно са 635,53 лв.

За осигуряване на средствата, необходими за издръжката на живота от 2542 лв., трябва нетният размер на работната заплата за всеки от двамата възрастни членове на този тип домакинство, да бъде не по-нисък от 1271 лв.
Структурата на подоходното разпределение на домакинствата показва, че 22 на сто от домакинствата са с общ доход на 1 лице до 363 лв., и това са около 1,6 млн. лица. 43 на сто от домакинствата са с общ доход на едно лице в интервала от линията на бедност до необходимите средства за живот. Това са  около 3.1 млн. лица. 35 на сто от домакинствата са с общ доход на 1 лице над издръжката на живот – 635 лв., сочат данните.

Общите изводи на ИССИ са, че около 65 на сто от домакинствата живеят с общ доход на един човек под необходимите средства за издръжка на живот. Всяко шесто домакинство от десет – не може да покрива разходите си за издръжка на живота.

Данните показват, че се задълбочават поляризацията на доходите от труд и социалните неравенства. В девет от 28-те области на страната размерът на средната работна заплата /СРЗ/ представлява под 75 процента от СРЗ за страната.

С най-голяма концентрация на нископлатени работници са: Видин – 945 лв., Благоевград – 922 лв., Силистра – 953 лв., Кюстендил – 988 лв., Смолян – 992 лв.

Данните показват, че средната заплата на час в България е 2,40 евро, а средноевропейската е 13,20 евро. Разликата е пет пъти спрямо ЕС.