Денят

250 деца от областта ще участват в летните Коран-курсове

250 деца от Великотърновска област пожелаха да се включат в организираните от Мюсюлманското  изповедание Коран-курсове през лятото. Те започват от 3 юли и ще продължат до края на месец август, съобщи  районният мюфтия  Нутфи Нутфиев.  Съгласно програмата, подготвена и одобрена от Главното мюфтийство, децата изучават не само начина и правилата за четене на Свещения Коран, а и основни познания за религията, като единобожие, вероучение, нравствено-етични норми на поведение и други. Имайки предвид ваканционните настроения, програмата е облекчена и включва забавни и спортни мероприятия, които ще ангажират децата с полезни занимания, далеч от безцелните разходки по улиците, поясни Нутфиев.

Коран-курсовете се провеждат в джамиите от имами, които имат трудови взаимоотношения единствено с Мюсюлманското изповедание в Република България. Районният мюфтия каза още, че в началото на месец септември всички, завършили успешно Коран-курсовете, ще се явят на регионално състезание, като победителите в него ще участват на национално ниво, където ще се състезават с най-добрите ученици от цялата страна.