Денят

25 юни е Ден на статистиката в България

Националният статистически институт отбелязва днес професионалния си празник – Денят на българската статистика. На тази дата през 1880 г. е създадено Статистическо-организационно отделение към Министерството на финансите, с което се поставя началото на статистическата институция в България.

Потребността от статистически данни е доказана от вековната история. Резултатите от статистическите изследвания се представят в публикации, които съдържат статистически таблици и редове. Зад тази статистическа информация остава скрит трудът на хиляди служители, ангажирани с методологията на изследванията, със събирането, обработката и разпространението на статистическата информация.

Денят на българската статистика е признание за приноса на статистическата наука. Усилията на Националният статистически институт са насочени към популяризиране важността на статистиката за широката научна общност, бизнеса и потребителите на официални статистически данни, медиите, работодатели, студенти и на обществеността.

Обаче статистиката е родила и много анекдоти.

 

Според статистиката, женените мъже живеят по – дълго от ергените. Но, от друга страна, женените мъже са много по- съгласни да умрат…

 

По данни на съдебната статистика, все още нито една жена не е застреляла мъжа си в момент, докато той мие чиниите.

 

А според криминалната статистика китайски цип на турски дънки спасява всяка жена от изнасилване.

 

Честит празник на всички, свързани с професията на статистика!