Култура

25 културни иноватори от региона започнаха обучение в тренингите от поредицата CO/SHARE CULTURE

Инициативата е организирана от ТАМ / VT EVENTS и PR агенция „Властелини“ с подкрепата на Viability 3.0 и цели да сплоти и обучи активните хора от гражданския сектор на старата столица.

След селекция бяха избрани участници от сдружения, неправителствени организации, неформални групи и други публични организации не само от Велико Търново, но и от Горна Оряховица, Лясковец, селата Първомайци и Никюп. „Общото между тях е, че работят с културните нагласи на своите общности и спомагат за подобряване на средата“, коментира Георги Бъчваров от PR агенция „Властелини“ при откриване на обученията.

Галин Попов от пространство за култура и социални инициативи ТАМ разказа за предстоящите шест модула, при които участниците ще научат повече за средата, комуникацията, финансирането на проекти, работата с общности, разписването на проектни идеи и изпълването им със съдържание.

При първото обучение гост-лектор беше арх.Любомир Георгиев – директор на столичното общинско предприятие „Софпроект-ОГП“, което ще разработи следващия Общ устройствен план на София. Той е архитект с активна позиция по теми, свързани с архитектурата и градската среда в България. Биографията му включва проекти в София, Амстердам, Родердам и последно в Пекин.

Арх. Любо Георгиев сподели свой опит, познания и впечатления за средата като архитект, ангажиран с качеството на живот и качеството на средата. Той е дългогодишен директор на  фестивала One Architecture Week и сподели три от намесите в градска среда, които са реализирали в Пловдив – приобщаването на пространствата край река Марица към социалния живот в града; публичните пространства в кв.“Капана“. Пред търновските иноватори арх. Георгиев показа трансформиращата сила на гражданското участие във формирането на градската среда – как жителите на един панелен квартал са се намесвали през годините и са променили характера на квартала, как тяхното участие го прави жив и нестатичен модел. Примерът беше с третият по големина панелен квартал в България – „Тракия“ в Пловдив.

„Градската среда априори има капацитета да свързва и да разделя“, сподели гостът и подчерта разликата  между израза „публично пространство“, който днес в България се използва основно за медии, но първоначалният смисъл е бил „улицата“.

Обучителните модули на CO/SHARE CULTURE продължават следващия месец с темата за комуникацията на проекти.