Образование

25 години Философски факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

25 години от основаването на Философския факултет при Великотърновския университет се навършват днес. Празникът трябваше да бъде отбелязан с научна конференция и връчване на дипломи на абсолвентите, но поради епидемичната обстановка ще се състои наесен, съобщават ръководството на факултета. В момента учебното звено провежда акредитирано обучение във всички образователни степени и форми на обучение в професионалните направления Философия, Психология, Политически науки и Национална сигурност.

Към факултета функционират Център за трансгранични изследвания,  Център по психология, наследник на създадената през 1995 г. Лаборатория по психология,  Център за философски изследвания и Работилница по феноменология на политиката Ars.

Неговите възпитаници работят успешно във всички най-важни области на образованието, науката, културата, политиката, социалната сфера.