Съд

24 млади юристи започнаха стаж в Окръжен съд – Велико Търново

24 стажант-юристи, завършили специалност „Право“ във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, ще преминат задължителния си стаж в Окръжен съд – Велико Търново. На официална церемония в Съдебната палата те бяха приветствани от административния ръководител – председател на ВТОС Теодорина Димитрова. „Желая на всеки от Вас да открие онази юридическа професия, която най-пълно ще удовлетвори неговите цели, амбиции и намерения. Всеки от Вас да открие онова професионално поприще, което отговаря на неговата същност и разбиране за правото, света и живота. Именно по време на задължителния юридически стаж за придобиване на правоспособност ще имате възможността да влезете в пряк досег с практическото приложение на правото“, се обърна към стажант-юристите съдия Димитрова, като им пожела още здраве, късмет и младежки ентусиазъм, с който да реализират мечтите си.

Съдебните кандидати подписаха актовете по встъпване и получиха стажантските си книжки. В продължение на половин година те ще трупат практически опит за дейността на органите на съдебната власт, адвокатите и нотариусите. Последните промени в Наредбата за придобиване на юридическа правоспособност предвиждат юридическият стаж да протече на два етапа – основен стаж с продължителност два месеца, по време на които младите юристи ще се запознаят с основните функции, задълженията и с организацията на дейността на органите на съдебната власт, и професионален стаж, с продължителност четири месеца. През това време те ще придобиват практически знания и умения в конкретна област на правото по техен избор. Стажът им ще приключи с полагане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност пред Министерство на правосъдието.