Денят

24 декември назад във времето

През декември 1940 година, дни след разширяването на Тристранния пакт с Унгария, Румъния и Словакия и период на усилено подготвяне на България да с включи в него, Народното събрание приема Закон за защита на нацията, който поставя началото на държавно организиран тормоз и преследване на евреите в България. Още при внасянето на законопроекта видни интелектуалци и общественици, сред които Тодор Влайков, Елин Пелин, Григор Чешмеджиев, Стоян Чилингиров, Елисавета Багряна, Людмил Стоянов, Константин Константинов, подписват протестно писмо срещу него. В парламента законопроектът е остро критикуван от Петко Стайнов

Законът за защита на нацията е последван от Закон за еднократния данък върху имуществата на лицата от еврейски произход (юли 1941) и Закон за възлагане на Министерския съвет да вземе всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси (юли 1942) Антиеврейските закони и подзаконови актове до голяма степен следват по-ранни подобни норми от Румъния, Унгария и Франция.

Съгласно антиеврейското законодателство: смесените бракове между българи и евреи се забраняват (те се осъществяват само нелегално), има забрани за упражняване на определени професии и притежаване на дялове в предприятия от страна на евреите, наложено е носенето на „давидовите значки“ за индентификация, наложен е полицейски час за евреите, евреите могат да си купуват хляб само от отделни фурни, определени са улици, по които е забранено да се движат евреи, по 6 – 7 месеца в годината мъжете-евреи от донаборна до 50-55-годишна възраст са изпращани в „трудови лагери“.

Антиеврейското законодателство налага тежки регулации върху собствеността на евреите, като голяма част от нея е на практика национализирана срещу държавни облигации. Недвижима и движима собственост на евреи масово е разпродавана, като средствата се внасят в техни сметки в Българска народна банка, в които към март 1943 година са натрупани 307 милиона лева. Първоначално титулярите на тези сметки могат да теглят пари от тях с разрешение на държавните органи, но впоследствие това им е забранено, а по-късно самата администрация започва да използва тези пари без знанието на собствениците. Разпродажбите на еврейска собственост, особено в окупираните територии, са съпътствани от масова корупция и директни кражби от страна на извършващите ги държавни служители.

Наложеният през 1941 година еднократен данък върху имуществото на евреите е в размер на 20% (25% за имущества над 3 милиона лева) и достига общ размер от 1,4 милиарда лева (около 20% от сумата на преките данъци по това време). Данъкът и кратките срокове за неговото изплащане на практика довеждат до ликвидацията на множество предприятия, собственост на евреи.

Прилагането на антиеврейските мерки е възложено на създадено през август 1942 година Комисарство по еврейските въпроси към Министерския съвет, оглавено от Александър Белев. До края на годината то изселва от София над 1500 души, конфискувайки и раздавайки жилищата им по свое усмотрение

 

1161 г. – Уилям I става крал на Шотландия.

1717 г. – В резултат на ураган откъм Северно море са наводнени обширни територии от Нидерландия, Дания и Германия, загиват между 11 500 и 14 000 души.

Оригиналния нотопис на „Тиха нощ, свата нощ“

1801 г. – Направена е демонстрация на първия пътен локомотив в света с парен двигател, произведен същата година от Ричард Тревитик.

1814 г. – В Гент е подписан мирен договор, който слага край на Британско-американската война.

1818 г. – В Оберндорф край Залцбург за първи път е изпълнена коледната песен Тиха нощ, свята нощ.

1865 г. – Ветерани от Гражданската война в САЩ създават организация Ку Клукс Клан, която впоследствие се превръща в расистка.

1871 г. – Състои се световната премиера на операта „Аида“ на италианския композитор Джузепе Верди в Кайро с голям успех.

1912 г. – При експлозия в предприятие на Хокайдо (Япония) загиват 245 души.

1924 г. – Албания е обявена за република.

1940 г. – В България е приет Закон за защита на нацията, с който се забраняват обществените организации и се поставя началото на антисемитизма като държавна политика.

1946 г. – Обявено създаването на Четвъртата Френска република.

1951 г. – Либия обявява национална независимост.

1952 г. – С Постановление № 922 на Министерския съвет се създава Главно управление на пътищата към Министерския съвет.

1962 г. – Куба връща на САЩ 1100 военнопленници срещу хранителни продукти.

1968 г. – Програма Аполо: Астронавтите на космическия кораб Аполо 8 стават първите хора осъществили орбитален полет около Луната; те извършват 10 лунни орбити и излъчват Коледен телевизионен сигнал, който става една от най-гледаната телевизионни програми.

1979 г. – Съветския съюз нахлува в Афганистан, за да подкрепи марксиското правителство.