Образование

22-ма успешно завършиха мастър класа по „Дигитализация в хотелиерството“, организиран от катедра „Туризъм“ при ВТУ

Мастър класът стартира през месец март и завърши през април с връчване на сертификати на успешно преминалите обучението. Дигиталната платформа за хотелиери Quendoo беше в основата на обучението и представянето на най-новите тенденции в дигитализацията в туризма. От всички взели участие, успешно завършилите са 22-ма, като 12 от тях са студенти, работещи в хотелиерството, 3-ма управители на хотели, 4-ма учители по специални предмети от гимназии по туризъм.

Освен обучението ползите за специалност „Туризъм“ са и в друго направление. Горян Върбанов, гост-лектор в мастър класа, съосновател и ръководител на развойната дейност в Quendoo, предложи стажантска позиция на Илия Оприцов, студент от трети курс, с когото вече работят успешно върху проекти за дигитализация.

„Благодарен съм на катедра „Туризъм“ за възможностите, които ни предоставя за развитие в различни направления. До момента съм участвал в почти всички активности на катедрата – организиране на значими събития в региона, участие в образователни проекти, провеждане на екскурзоводски беседи, писане на научни доклади по актуални теми и други. Този мастър клас съвпадна изцяло с моите интереси, свързани с дигитализацията в туризма. Получих шанс и възможност за кариерно развитие в сфера, която има огромен потенциал.“ това споделя Илия, който има вече подписан три месечен стажантски договор.

В мастър класа участие взе и Елеонора Янчева, магистър в специалност „Туризъм. Събитиен туризъм“, която изработи сертификатите за обучението и за пореден път показа своята ангажираност към образователния процес  извън нейните академични задължения.  „Когато намериш точните хора, в лицето на преподавателите от катедра „Туризъм“, всичко е лесно, трябва само желание. Изборът да се обучавам точно във Великотърновския университет в специалност „Туризъм“ ми донесе много положителни емоции, помогна ми за личностното и академичното ми развитие. В момента работя в сферата на туризма и участието ми в мастър класа по дигитализация ми даде и друга гледна точка. Сега знам колко възможности ми предлага секторът, че традиционните професии се променят ежедневно, осъвременяват се, а изискванията за заемане на голяма част от длъжностите в сферата на туризма, изискват дигитални умения“, споделя Елеонора.

Катедра „Туризъм“ има ангажираност към осъществяване на връзката между студенти, бизнес и училища. „Този начин на работа е ключов за развитието на кадрите в туризма. Актуалното предлагане на знания и формирането на ключови умения в образователния процес е задължително и изисква включване на всички заинтересовани страни. Като образователно звено, с ясна насоченост в туризма, имаме очакванията, че бизнесът е готов да се включва и подпомага младите специалисти, както в случая с проведения мастър клас по дигитализация, а от друга страна сме и проводник на идеи, провеждаме проучвания и генерираме анализи, полезни за бизнеса и местната власт, какъвто е примерът с първото по рода си дигитално списание за събития Events Guide Bulgaria, в което участваме с нашите студенти.“, коментира  ръководителят на  катедрата  доц. д-р Венцислав Статев.

Повече информация, относно активности и предстоящи събития, могат да се получат на страницата във ФБ https://www.facebook.com/tourismVTU