Общински съвет

214 решения е приел Великотърновският общински съвет за първото полугодие

214 решения е приел Великотърновският общински съвет през първото полугодие на 2018 г. това е станало на 6 редовни и две извънредни заседания, сочи отчетът на местния парламент.

С 14 от решенията са актуализирани действащи наредби и са приети изцяло нови такива. 13 от решенията касаят общинския бюджет и инвестиционната програма, а 12 – предоставянето на социални услуги на територията на община Велико Търново. Разпореждането с общинска собственост касае 72 решения.

71 пъти през полугодието на 2018 г. са заседавали постоянните комисии към Великотърновския общински съвет.

За шестмесечието има три протеста от Окръжна прокуратура Велико Търново против разпоредби от Правилника за дейността на местния парламент – те са против Наредбата да управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества; против разпоредба на Наредбата за овладяване на популацията на безстопанствени кучета и регламентиране правилата за отглеждане на кучета на територията на община Велико Търново.

За периода няма отменени или оспорени пред съд актове на кмета от Общинския съвет.

От началото на мандата си съветниците са провели общо 43 заседания и са  приели 1 135 решения.