Образование

214 деца и ученици със специални потребности учат в електронна среда

С 214 деца и ученици в областта работят специалистите от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Освен ресурсните учители  с обучението в електронна среда са ангажирани логопеди, психолози, рехабилитатор на слуха и говора, учител на деца с нарушено зрение и сензорен терапевт, каза директорът на центъра Донка Дончева. По нейни думи всички те разполагат с лаптопи, имат опита от месец март и се справят добре.

Децата и учениците без технически устройства получават образователните материали на хартия чрез медиаторите към учебните заведения.