Съд

21 млади юристи постъпиха на стаж в Окръжен съд – Велико Търново

Окръжен съд – Велико Търново посрещна 21 стажант-юристи. На официална церемония, проведена при спазване на всички противоепидемичните мерки, съдебните кандидати подписаха актовете за встъпване  и получиха стажантските си книжки. Те бяха приветствани от зам.-административния ръководител – председател на съда съдия Сара Стоева.

„Нашата професия е изключително трудна, отговорна и е свързана с непрекъснато четене и развитие.  Обществените отношения се развиват непрестанно, което налага изменение на законите. Това означава, че  ние трябва да сме запознати с тях, но освен да ги прочетем, ние трябва да ги правоприложим – да ги тълкуваме и да мислим върху тях. В рамките на този стаж, вие трябва да сте изключително инициативни и отговорни. Трябва да сте активната страна и да търсите съдействие от съответните органи, при които провеждате стажа си, за да научите колкото се може повече. Възползвайте се от тази възможност, тъй като конкуренцията е голяма“, посъветва младите юристи съдия Стоева.

Постъпилите днес в Окръжен съд – Велико Търново съдебни кандидати са завършили специалност „Право“ в три университета – Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. В рамките на една седмица те ще придобиват опит и практически познания по насрочването, подготовката и провеждането на съдебни заседания по граждански, наказателни и търговски дела. На всеки стажант е определен съдия-наставник от състава на Окръжен съд – Велико Търново, който ще му възлага изготвяне на проекти за съдебни актове.

Целият стаж на младите юристи е с продължителност половин година, като общият е два месеца, а  специализираният – четири. Целта е през този период юристите да се запознаят с организацията и работата на органите на съдебната власт, адвокатурата и нотариалната дейност. Стажът приключва с полагане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност пред Министерство на правосъдието.