Икономика

21 май – Ден на отворените врати в Териториалното поделение на НОИ

Ден на отворените врати ще се проведе на 21 май в Териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Събитието се организира от 8,00 до 12,00 часа, съобщи директорът на ведомството Петя Йорданова. Граждани, осигурители и самосигуряващи се лица ще имат възможност да се запознаят с административните електронни услуги, които институтът предоставя чрез своя официален сайт. „Задачата е хората да бъдат запознати с ползата от получаването на Персонален идентификационен код /ПИК/ и на Идентификационен код на осигурител /ИКО/,  да  популяризираме и насърчим използването на електронните форми за обслужване на потребителите във връзка с изискванията на влизащия в сила на 25 май регламент за защита на личните данни на физическите лица”, каза Йорданова. В деня на отворените врати специалистите от отделите ще отговарят и на въпроси, свързани с краткосрочни осигурявания, обезщетения при временна нетрудоспособност, раждане,  пенсии.