Икономика

20% ръст на приходите от хотелски нощувки в областта през декември

Приходите от нощувки в област Велико Търново през декември 2019 г. са 1 188.4 хил. лв., или с 19.5% повече в сравнение с декември 2018 година. Приходите от чужди граждани нарастват с 45.2%, а тези от български – с 14.5%. Най-голяма част (52.8%) от реализираните приходи от нощувки през месеца в областта са постъпили в местата за настаняване, категоризирани с 1 и 2 звезди.

През декември 2019 г. в област Велико Търново са функционирали 117 места за настаняване с над 10 легла.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през декември 2019 г. е 27 106, или с 13.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение на нощувките се регистрира както в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – със 17.0%, така и в тези с 3 звезди и с 1 и 2 звезди съответно – с 13.3 и 12.9%. Увеличение на реализираните нощувки спрямо декември 2018 г. се наблюдава както при българските граждани – с 10.7%, така и при чужденците – с 37.8%.

През декември 2019 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 65.2% от общия брой нощувки на българи и 30.2% – на чужди граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 14.5% от нощувките на български граждани и 16.8% – на чужденци, а в местата за настаняване с 4 и 5 звезди тези дялове са съответно 20.3 и 53.0%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Велико Търново през декември 2019 г. нарастват с 13.4% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат              15 460. От всички пренощували лица 87.0% са българи, като най-голямата част от тях (64.2%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 звезди. Пренощувалите чужденци са          2 009, като 50.4% от тях са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди. Най-много са пренощувалите граждани от Румъния – 57.0% от всички пренощували чужденци.