Денят

20 май е Световен ден на метрологията

На 20 май се отбелязва Световния ден на метрологията. В България се отбелязва след Решение 342 на Министерския съвет от 17 май 2001 г.

На този ден през 1875 г. на проведената в Париж международна техническа конференция 17 държави подписват Конвенция за метъра, с което метричната система става световна.

На 15 ноември 1888 г. в България е приет първият Закон за мерките и теглилките – един от първите метрологични закони в света, и е признат от световните научни среди като един от най-съвършените в тази област. След приемането му в България се въвежда като задължителна метричната система.

От 1 юни 1889 г. влиза в сила Законът за мерките за храни, а за останалите мерки и теглилки влиза в сила от 1 януари 1892 г. Въвеждането на новите мерки и теглилки в правителствените учреждения става задължително от 1 януари 1889 г.

Еталонът идва в София на 12 септември 1910 г. и официално започва да се прилага от 19 март 1911 г. Съгласно Закона за измерванията, приет от 39-ото Народно събрание на 24 април 2002 г. Държавната агенция за метрология и технически надзор осъществява държавното управление в областта на измерванията.