Прокуратура

20-години от своето създаване ще отбележи Апелативна прокуратура – Велико Търново

Апелативна прокуратура – Велико Търново ще отбележи 20 години от своето създаване. Тържеството ще се проведе в сградата на Музей „Възраждане и учредително събрание“ на 20 април 2018 г от 14.00 часа.

Очаква се гости на  проявата да бъдат Ася Петроваq заместник на главния прокурор, членове на Висш съдебен съвет, инспектори от Инспектората при Висш съдебен съвет, председателят на Апелативен съд Велико Търново, прокурори от Апелативната инстанция и административни ръководители на окръжните прокуратури в апелативната зона.

Апелативният прокурор Огнян Басарболиев ще представи ретроспективен филм  „20 години Апелативна прокуратура – Велико Търново“.

На честването  ще присъстват също Аня Димова и Цанко Русев, които са били апелативни прокурори в предходни периоди от съществуването на Апелативната прокуратура и Радко Йончев,  като член на ВСС, в чийто мандат Велико Търново е избран за едно от петте седалища на апелативната инстанция в страната.