Образование

2 училища във Велико Търново ще получат по 99 000лв. за спортни игрища

Две великотърновски училища ще получат общо около 200 хил. лв финансиране от Министерството на образонието и науката и Министерството на младежта и спорта.  Това са ОУ„ Патриарх Евтимий“ и ОУ“ П.Р. Славейков“. Сумата за всяко учебно заведение е 99 хил лв, като средствата ще бъдат разходвани за ремонт на спортни площадки. Целта е да бъдат обновени съоръженията и да се превърнат в мултифункционални игрища.

ОУ„ Патриарх Евтимий“ ще кандидатства и за европейско финансиране в размер на 2,5 млн. лв за изграждане на физкултурен салон, който да позволи преминаването на едносменен режим на обучение на учениците в школото. Процедурата ще стартира догодина като част от Плана за възстановяване и устойчиво развитие, обясни  Пенка Игнатова, директор на  Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“

Диана Колева