Община

2 лв. става основната наемна цена за 1 кв. м на общинско жилище във Велико Търново

Основната наемна цена за един квадратен метър полезна площ на общинско жилище в община Велико Търново да стане 2.00 лв., предлага на местния парламент кметът инж. Даниел Панов. Към 01.03.2022 година общинските жилища, разпределени по фондове, са общо 417 броя, от които в гр. Велико Търново са 411 броя, а в гр. Килифарево – 6 броя. За настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди са определени 385 жилища – 380 са във Велико Търново, 5 са в Килифарево. 7 жилища са резервни, 6 са за продажба, 9 са служебни, а 10 –ведомствени. През изминалата 2021 година са продадени 3 общински жилища, а са придобити 8 нови. Поради лошо физическо състояние от общия брой жилища отпадат 2 апартамента, които ще бъдат предложени за продажба по общия ред.