Денят

2 декември назад във времето

През 1915 г. – по време на Първата световна война Англия и Франция обявяват война на България.

На 2 декември 1996 г. – пред дома си в София е убит Андрей Луканов – български политик и държавник, 40-ти министър-председател на България.

На тази дата е роден академик Иван Лазаров – български скулптор.

През 1958 г. започва пленум на ЦК на БКП, на който се разглежда международното и вътрешното положение на страната и съкращаването на сроковете за изпълнение на петилетката. Утвърдени са „Тезиси за работата на партията сред турското население“.

На 2 декември 1916 г. умира Димчо Дебелянов – български поет. Участва в Балканската война и Първата световна война. Автор е на стихосбирките “Копнежи”, “През април”, “Спомени”, “Под тъмни небеса”, както и на произведенията “Легенда за разблудната царкиня”, “Хумор и сатира”, “Проза”.

През 1847 г. в Галац умира Васил Априлов – български възрожденски и книжовен деец. През 1835 г. Васил Априлов основава първото новобългарско светско училище – Габровското училище. Предлага за основа на литературния български език източнобългарското наречие.Настоява за въвеждането на българския език в църковното богослужение и за замяната на гръцките свещеници с български. Автор е на редица трудове и статии, по-важни от които са: „Българските книжици, или на кое словенско племе собствено принадлежи кириловската азбука?“ (1841 г.), „Денница на новобългарското образование“