Съд

2 години условно за търновец, укрил над 66 000 лева от данъци

Окръжният съд във Велико Търново постанови 2 г условно с 3годишен изпитателен срок за 0годишен мъж , уличен в данъчно престъпление. Наказанието е наложено по обвинение на Окръжната прокуратура в старата столица и след разглеждане на делото от съда по реда на съкратено съдебно следствие.

Мехмед Ю. се призна за виновен за това, че за времето от 20 декември 2007 г. до 31 мат 2012 г. като управител и представител на „РЕМСТРОЙ – ИНВЕСТ“ ЕООД, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 66 701,60 лв., от които 45 224,66 лв. по ЗДДС и 21 476,94 лв. по ЗКПО, на дружеството.

Посредством счетоводна кантора, потвърдил неистина в справки – декларации по ЗДДС на фирмата за различни данъчни периоди. Мехмед Ю. e използвал фалшиви документи– фактури, издадени от името на други фирми, при водене на счетоводството на дружеството от счетоводната кантора. Съставил и използвал документи с невярно съдържание – дневници за покупки, при представяне на информация пред органите по приходите – ТД на НАП- Велико Търново, в които били отразени фактури, неотразяващи действително получени облагаеми доставки. При разследването е установено, че е приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 45 224,66 лева, по фактури, неотразяващи действително получени облагаеми доставки, издадени от името на дружествата за отделните данъчни периоди.

Присъдата подлежи на обжалване пред Апелативен съд- Велико Търново.